Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie

Os. Okrzei 15a, 97-400 Bełchatów

E-mail: ps3@belchatow.pl

Telefon: (044) 6324641

Witryna internetowa: http://ps3.belchatow.pl

Godziny otwarcia (poniedziałek - piątek): 06:00 - 17:00

 

AKTUALNOŚCI

DYŻUR WAKACYJNY

W roku szkolnym 2016/17 nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiacu lipcu.

Na dyżur należy się zapisać do 20 maja 2017r. w grupach u wychowawców

Przedszkole czynne w godzinach 6.00 - 17.00

W sierpniu przedszkole nieczynne

W miesiącu sierpniu dyżurują:

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Przedszkole Samorządowe Nr 4

Przedszkole Samorządowe Nr 5

Przedszkole Samorządowe Nr 9

Zapisy na dyżur wakacyjny na miesiąc sierpień bedą się odbywać również w naszym przedszkolu u wychowawców grup.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego Przedszkola.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola jest podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz spełnienie następujących kryteriów:

  • rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują;

  • uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca, w którym odbywa się dyżur.

  • niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.