Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor placówki:
mgr Elżbieta Pietrykiewicz - nauczyciel dyplomowany

Magister Wychowania Przedszkolnego
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Zarządzanie Oświatą - studia podyplomowe

Nauczyciele:


mgr Alicja Kwaśniewska

Wychowanie przedszkolne - studia magisterskie


mgr Krystyna Cywińska - nauczyciel dyplomowany

Filologia polska - studia magisterskie
Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe
Logopedia - studia podyplomowe
Wychowanie w przedszkolu - studia podyplomowe

 

mgr Jolanta Wnuk - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - studia magisterskie
Studium Wychowania Przedszkolnego
Kurs kwalifikacyjny kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Kurs języka angielskiego przygotowujący do nauki języka angielskiego na etapie przedszkolnym
i wczesnooszkolnym I etap
Artstyczna wytwórczość wiórkowa - szkolenie dające kwalifikacje do samodzielnego wykonywania wyrobów z wiórków drewna osikowego
Kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy - kurs kwalifikacyjny


mgr Marzena Machlowska - nauczyciel dyplomowany

Studium Wychowania Przedszkolnego
Pedagogika Wieku Dziecięcego - studia licencjackie
Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona - kurs kwalifikacyjny
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia magisterskie
Kurs kwalifikacyjny kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Wczesne i cało-życiowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera - studia podyplomowe
Kurs języka angielskiego przygotowujący do nauki języka angielskiego na etapie przedszkolnym
i wczesnooszkolnym I etap


mgr Anna Czajczyńska - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie przedszkolne - Studium Nauczycielskie
Filologia polska - studia magisterskie
Ologofrenopedagogika - studia podyplomowe
Kinezjologia Edukacyjna - kurs kwalifikacyjny
Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej - kurs kwalifikacyjny


mgr Jolanta Gąsior

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - studia magisterskie
Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe


mgr Agnieszka Jędrychowska - nauczyciel dyplomowany

Nauczanie początkowe - studia magisterskie
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Terapia pedagogiczna - kurs kwalifikacyjny
Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe
Pedagogika specjalna - rewalidacja - studia podyplomowe


mgr Marzena Borowska - nauczyciel dyplomowany

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - studia magisterskie
Pedagogika opiekuńcza - kurs kwalifikacyjny
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - studia podyplomowe
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego - kurs kwalifikacyjny
Wychowanie kosmiczne w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori - kurs
Pedagogika lecznicza i terapia Montessori - kurs
Kinezjologia edukacyjna - metoda dr Paula Dennisona - kurs kwalifikacyjny
Wczesne i cało-życiowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera - studia podyplomowe
Kurs języka angielskiego przygotowujący do nauki języka angielskiego na etapie przedszkolnym
i wczesnooszkolnym I etap

mgr Edyta Nowak - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - studia magisterskie
Terapia pedagogiczna z rehabilitacją - studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Logopedia - studia podyplomowe


mgr Aneta Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - studia magisterskie
Logopedia - studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Filologia niemiecka - studia podyplomowe
Kurs języka angielskiego przygotowujący do nauki języka angielskiego na etapie przedszkolnym
i wczesnooszkolnym I etap


mgr Magdalena Stankiewicz

Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią - studia magisterskie
Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane - studia podyplomowe
Pedagogika specjalna - rewalidacja - studia podyplomowe
Sensoplastyka ® - Wstęp - szkolenie
Sensoplastyka ® - Trener I stopnia - szkolenie.


mgr Agnieszka Muskała

Terapia pedagogiczna z rehabilitacją - studia magisterskie
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Logopedia - studia podyplomowe
Kurs języka angielskiego przygotowujący do nauki języka angielskiego na etapie przedszkolnym
i wczesnooszkolnym I etap

 

mgr Monika Krasowska

Historia - studia magisterskie
Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane - studia podyplomowe
Kurs kwalifikacyjny kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie - kurs kwalifikacyjny
Arteterapia - kurs
Praca z dzieckiem z dysfunkcjami - kurs
Pedagogika specjalna - rewalidacja - studia podyplomowe
Sensoplastyka ® - Wstęp - szkolenie
Sensoplastyka ® - Trener I stopnia - szkolenie.

mgr Edyta Matyśkiewicz

Zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - studia licencjackie
Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego - studia magisterskie
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Logopedia - studia podyplomowe
Integracja sensoryczna - studia podyplomowe
Komunikowanie sie z osobami z uszkodzonym słuchem - kurs kwalifikacyjny
Język migowy - kurs kwalifikacyjny
Kurs wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży - kurs
Wczesne rozpoznawanie symptomów uszkodzeń mózgu u dzieci z afazją i głęboką dysleksją - szkolenie
Uczeń z autyzmem lub Zespołem Aspergera i jego specjalne potrzeby - szkolenie
Specjalista terapii ręki I i II stopnia - trener
Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia - kurs kwalifikacyjny

 

mgr Aleksandra Woch-Mizera

Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - studia magisterskie
Zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - studia podyplomowe
Sensoplastyka ® - Wstęp - szkolenie
Sensoplastyka ® - Trener I stopnia - szkolenie.
Trening Umiejętności Społecznych TUS - całościowe ujęcie - kurs kwalifikacyjny

 

mgr Iwona Major-Skrodzka

Zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - studia magisterskie
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy - kurs kwalifikacyjny