Nauka języka niemieckiego i angielskiego

Bezpłatne zajęcia prowadzi Aneta Dąbrowska

 

   Na początku każdego miesiąca na tablicy ogłoszeń pojawia się zakres treści zaplanowanych do realizacji na zajęciach z języka niemieckiego i angielskiego.
W szatni istnieje kącik językowy dla rodziców, w którym  znaleźć można kartki z zestawem słownictwa, wierszami oraz piosenkami poznawanymi na zajęciach do utrwalania w domu. 
W związku z różnicami w zakresie czytania i pisania w obcym języku w nawiasie umieszczona jest także prawidłowa wymowa fonetyczna, aby rodzic miał możliwość bezbłędnie ćwiczyć z dzieckiem w domu poznane słownictwo.

OTO KILKA ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ: